THE ART OF FIDELITY

Home  |  Contact  |  Designed and manufactured in Sweden  |  Copyright Audelity 2018                      Last Updated: 2018-11-19

OD10 | FAQ


Innan köp

Q Kan man sända ljud trådöst till OD10?
A På grund av den snabba teknikutveckligen så har vi för stunden medvetet valt att inte inkludera en trådlös lösning för att säkerställa din investering i OD10. Det finns många tredepartslösningar tillgängliga på marknaden.Efter köp

Q Finns det någon anledning att ändra på koderna till fjärrkontrollen till OD10?
A Nej, det fungerar direkt från lådan.
 
Q Vilken är standardinställningen för fjärrkontrollen?
A Standardinställningen är Philips 15322. Inga ändringar är nödvändiga för at kontrollera OD10. Om du av misstag råkar programmera om enheten så går den att återställa med koden ovan. Vänligen läs manualen till fjärrkontrollen.
 
Q Varför får jag ett USB-felmeddelande på min dator när jag kopplar in OD10?
A Om OD10 är pålagen men i viloläga (standby, blå lysdioden lyser inte) så får man detta felmeddelande. Slår man på enheten med fjärrkontrollen så försvinner det.
 
Q Är det någon skillnad i ljudkvalitet mellan de tre ingångarna (USB/SPDIF/Analog)?
A Den bästa ljudkvaliteten får du om du använder de digitala ingångarna USB och SPDIF. Den analoga ingången ger en aningen lägre kvalitet då den måste omvandlas i ytterligare ett steg till en digital signal.
 
Q Varför är slaven tyst när masterenheten fungerar?
A Master- och slavenhet måste vara synkroniserade. Om de innehåller olika inställningar kan de komma ur synk. Det enklaste sättet att fixa detta är genom att sända nya konfigurationsdata genom att trycka på “Mute” på fjärrkontrollen (Masterenheten ska tystna), vänta 5 sekunder, tryck på “Mute” igen. Det ska nu komma ljud från Masterenheten igen och efter ett par sekunder även från Slavenheten.
 
Q Jag kan inte få ljud ur systemet. Vilket är det bästa sättet att testa högtalarna?
A Koppla ur alla signalkablar och slå på Masterenheten. Den blå lysdioden ska blinka till vid påslaget av huvudströmbrytaren. Slå på enheten med fjärrkontrollen. Den blå lysdioden ska nu lysa med fast blått sken. Koppla in en analog signalkälla till den vita 'Line in' kontakten. Ställ en vettig ljudvolym, se till så att enheten inte står i “Mute”. Om ok, testa med en SPDIF-signal och därefter USB. Fortsätt med Slavenheten och om allt verkar ok, koppla in SPDIF-kabeln mellan enheterna och slå på Slavenheten. Tryck på “Mute” på fjärrkontrollen, vänta 5 sekunder och tryck på “Mute” igen. De två enheterna ska nu vara synkroniserade. Spela ljud antingen via SPDIF eller USB. Det ska nu komma ljud från båda högtalarna.
 
Q Vad visar den blå lampan?
A Vid start skall den blå lampan blinka till. Den visar att strömmen är tillgänglig och att apparaten startar upp. När man från fjärrkontrollen skickar ON kommer lampan att visa fast sken och visar att apparaten är klar för användning. När volym eller mute knappen trycks ner blinkar lampan till för att visa att kommandot har mottagits.